ʥ
Your connection to our webseite is encrypted and secure
ı
ќ
Decide how your data will be used. Here are the settings
DetailsQ
Deutsch Deutsch English English Netherlands Turkey Turkey Italian Italian

Log into your account, in order to get access to all features.

Login
or
or create a new account
+49-2166-6284-0
ȭ
Anlagebbau und Apparatebau Titan 3
Installatie- en apparatenbouw Titanium & Zirkonium
ȭ
Anlage- und Apparatebau
Installatie- en apparatenbouw Titanium & Zirkonium
;
<

Halffabricaten voor de installatie- en apparatenbouw

Producent en leverancier van halffabricaten

De eisen die aan de huidige installaties in de chemische en olie- en gasverwerkende industrie worden gesteld, zijn door de aanzienlijk toegenomen efficiëntie van de procestechnologie gestaag toegenomen.

Hierdoor worden ook steeds hogere eisen aan de gebruikte materialen gesteld.

Titaan en zirkonium voldoen aan de hoogste eisen, vooral met betrekking tot hun uitstekende corrosiebestendigheid.

Tegenwoordig stellen hoogwaardige materialen zoals titanium en zirkonium de chemische industrie in staat, om haar procestechnologie en processen voortdurend verder te ontwikkelen. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe producten, die in veel opzichten van groot belang zijn in onze moderne samenleving.

De juiste omgang en verwerking van materialen zoals titanium en zirkonium is, rekening houdend met alle factoren die van invloed zijn op de kwaliteit, essentieel om ervoor te zorgen, dat installaties en apparatuur voldoen aan de hoge eisen voor veiligheid en levensduur.

Leverancier van halffabricaten van zirkonium en titaan

Het is een lange weg tot uit halffabricaten apparaten worden. Van las-toevoegmaterialen tot gecompliceerde mechanisch bewerkte onderdelen is alles met elkaar gekoppeld en onderworpen aan internationale regelgeving. Hierbij ondersteunen wij onze klanten wereldwijd als competente partner en leverancier uit Mönchengladbach, Duitsland..

Wij ondersteunen ook verwerkingsbedrijven, die onze materialen voor het eerst toepassen.

Via HWN titan kunt u halffabricaten voor de installatie- en apparatenbouw van verschillende materialen kopen.

Contactpersonen

  Email Doorkiesnummer
Harald Kopka kopka@hwn-titan.de +49 2166 6284-17
Hendrik Roelvink roelvink@hwn-titan.de +49 2166 6284-41
William Räther raether@hwn-titan.de +49 2166 6284-13
adalize | MK1 v8.9.15 | RegNr. 18430 | use-media Œ
û