ʥ
Your connection to our webseite is encrypted and secure
ı
ќ
Decide how your data will be used. Here are the settings
DetailsQ
Deutsch Deutsch English English Netherlands Turkey Turkey

Log into your account, in order to get access to all features.

Login
or
or create a new account
+49-2166-6284-0
22
Ti

Titanium

47,867 u
Name Titanium
Symbol Ti
Atomic number 22
Atomic mass 47,867 u
Density 4.50 g/cm3
Melting point 1941 K (1668 °C)

Titaan halffabricaten kopen (titanium)

HWN titan GmbH levert hoogwaardige halffabricaten van titanium en andere metalen en hun legeringen. Bent u op zoek naar een competente partner waar u titanium halffabricaten kunt kopen? Neem dan telefonisch of via ons contactformulier contact met ons op. Onze medewerkers in Mönchengladbach, Duitsland, adviseren u graag.

Meer informatie over halffabricaten van titanium

Titanium is één van de meest voorkomende elementen in onze aardkorst. De mineralen rutiel [TiO2] en ilmeniet [FeTiO3] vormen de basis voor de huidige titanium materialen. In de jaren veertig van de vorige eeuw ontwikkelde de Luxemburgse uitvinder en metallurg Dr. William J. Kroll een chemisch proces [Kroll-proces] voor de winning van metalen titaanspons. De naam is gebaseerd op het procesgerelateerde uiterlijk na het openen van het destillatievat. Titaantetrachloride wordt met behulp van magnesium gereduceerd tot 99,9 procent titanium en vormt tot op heden de basis van de commerciële productie. Titanium materialen worden gekenmerkt door bijzondere mechanische eigenschappen en zijn onmisbaar in de hedendaagse lucht- en ruimtevaartindustrie. De huidige titaanlegeringen zijn aangepast aan de speciale uitdagingen van de verschillende high-performance industrieën. De hoge sterkte bij een lage dichtheid zijn de bijzondere kenmerken van deze materiaalfamilie. Biocompatibiliteit, een lage thermische uitzettingscoëfficiënt en een uitstekende corrosiebestendigheid in oxiderende media komen daar nog bij.

Toepassing van halffabricaten van titaan

Titanium hoort bij de familie van reactieve metalen, waaronder ook de materialen zirkonium, niobium en tantaal vallen. De reactie met zuurstof geeft deze materialen een hoge corrosiebestendigheid. Op de materiaaloppervlakken vormen zich vaste oxidelagen. Ook deze materialen zijn alleen als minerale ertsen in de natuur te vinden. Zirkonium (Baddeley/Zirkoon) bevat altijd hafnium, dat moeilijk te scheiden is van zirkonium. Zirkonium met een sterk gereduceerd hafniumgehalte is van groot belang voor de nucleaire industrie. Niobium en niobiumlegeringen zijn een belangrijk onderdeel van onze geavanceerde beeldvormende technieken op het gebied van medische technologie [magnetic resonance imaging].

De hoge affiniteit van de materialen om uit te gassen heeft echter ook negatieve effecten. Tijdens de productie en verwerking van de materialen moet er altijd voor worden gezorgd, dat er geen reactieve gassen in de buurt van de materialen komen. Dit stelt hoge eisen aan de veiligheid van de installatie en de processen en maakt deze materialen relatief duur in vergelijking met conventioneel roestvast staal.

De oxidatieweerstand bij hogere temperaturen is voor al deze materialen beperkt.

Fysisch

Aggregatietoestand: Vast
Kristalstructuur: Hexagonaal tot 882 °C / kubisch ruimtelijk gecentreerd >882 °C
Dichtheid: 4,50 g/cm³
Magnetisme: Paramagnetisch
Smeltpunt: 1668 °C
Soortelijke warmte: 523 J(kg K)
Warmtegeleidingscoëfficiënt: 22 W/(m K)

adalize | MK1 v8.9.15 | RegNr. 18430 | use-media Œ
û